Algemene (leverings)voorwaarden Atelier De Zilverjutter

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Atelier De Zilverjutter. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Atelier  De Zilverjutter. Zowel Atelier  De Zilverjutter  als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
Naam: M.A.M.M. van der Wielen
Adres: Dorpsstraat 122c, 8899 AM  Vlieland, Nederland
Tel. nr.: 06-4644 5303
K.v.K nr.: 01113916 Leeuwarden
BTWnr. 170502077B01
IBAN nr: IBAN NL89INGB0652637019

 

Prijzen & verzendkosten
Alle prijzen zijn consumentenprijzen in Euro’s inclusief de voor in Nederland geldende wettelijk hoge  BTW tarief. Atelier De Zilverjutter verstuurt altijd aangetekend. De kosten zijn binnen Nederland voor brievenbus post overeenkomstig de dan geldende tarieven.

Betaalwijze & Leveringsvoorwaarden
Webshop
Atelier De Zilverjutter hanteert één betaalmogelijkheid. Vooruitbetaling per bank zoals aangegevens op de orderbevestiging. Bij een bestelling ontvangt U onmiddellijk per email een automatisch aangemaakte orderbevestiging op het door u opgegeven emailadres, tevens is dit de pro-forma factuur van uw bestelling. De goederen worden bij het door u opgegeven adres afgeleverd.
Volgens de wet bedraagt bij kopen op afstand een maximale levertijd van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de aangegeven levertijd niet haalbaar is, zal Atelier De Zilverjutter u hier tijdig van op de hoogte stellen. Indien het product niet binnen 30 dagen bij u geleverd is, behoudt u het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij er tussen beiden partijen een nieuwe levertijd is afgesproken. Bij ontbinding van de overeenkomst wordt de reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.
Atelier De Zilverjutter leveringsvoorwaardenstandaard: Na ontvangst van uw betaling houden wij standaard een levertijd van 10 werkdagen aan, tenzij anders is opgegeven.

Winkel
Atelier De Zilverjutter hanteert betaalmogelijkheden zoals pinbetaling en contante betaling. Overige leveringsvoorwaarden zie webshop.

Betaling
Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koper dient ervoor te zorgen dat het volledige factuurbedrag binnen 7 dagen na de order datum is bijgeschreven. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 7 werkdagen na de elektronische opdracht via e-mail aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden.

Recht van retour
De wet Verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 7 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de consument of degene namens de consument goederen in ontvangst neemt en bedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan.
Wegens ethisch oogpunt zijn onze as-sieraden niet te ruilen. Wij hopen op uw begrip daarvoor.
De retourzending dient altijd van tevoren per e-mail te worden aangemeld aan info@zilverjutter.nl + Retourzending + Ordernummer. De producten dienen uitdrukkelijk ongebruikt in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van de originele factuur. Wij behouden het recht om teruggestuurde goederen te weigeren indien zij niet aan deze voorwaarden voldoen.
De klant krijgt in dit geval naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag teruggestort. Er wordt geen restitutie verleend op verzendkosten. De teruggave-garantie geldt niet voor afgeprijsde artikelen en om hygiënische redenen niet voor oorsieraden.

Aansprakelijkheid
De kleuren van de getoonde producten proberen wij zo nauwkeurig mogelijk te presenteren.
Echter doordat de kleur instelling en mogelijkheden van je beeldscherm, de lichtval, het soort beeldscherm kunnen afwijken, kunnen wij de kleur niet voor 100% garanderen. Bij twijfel bel of e-mail ons met je vragen. Wij zullen onze uiterste best doen je zo snel mogelijk te antwoorden.

Geschillen
Een klacht dient u schriftelijk bij Atelier De Zilverjutter kenbaar te maken via post of e-mail.
Binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht zal Atelier De Zilverjutter met een passende oplossing komen.

Eigendom
De goederen blijven tot de volledige betaling ons eigendom.

Privacy beleid
Wij vinden de privacy van onze klanten zeer belangrijk, daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketing doeleinden.
Deze gegevens worden niet verstrekt aan niet met Atelier De Zilverjutter verbonden derden.
Gegevens die uw persoonlijke levenssfeer aantasten worden aan geen enkele derden verstrekt.
Het bewaren van uw persoonsgegevens stelt ons in staat om u op de hoogte te houden van voor u interessante zaken.

Copyright / Auteursrechten
Op alle foto’s, producten en teksten op deze website van Atelier De Zilverjutter berusten auteursrechten.
Reproductie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder onze toestemming.

Aansprakelijkheid
Atelier De Zilverjutter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de producten die Atelier De Zilverjutter geleverd heeft.
———————————